Wij respecteren uw privacy
Bij het afsluiten van een Epiloque account vraagt Epiloque B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60863153, jou middels een registratieformulier om enkele persoonsgegevens. Daarnaast kun je in jouw Epiloque account verschillende persoonsgegevens uploaden.

Epiloque hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy. Hier vind je informatie over de gegevens die wij verwerken en over de partijen met we de gegevens kunnen uitwisselen.

Beginselen bescherming persoonsgegevens
Epiloque verwerkt jouw gegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Epiloque verwerkt jouw persoonsgegevens alleen indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

Doeleinden: Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst die de klant met Epiloque hebt afgesloten.
  • (Gerichte) Marketingactiviteiten om een relatie met de klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.

We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

De persoonsgegevens van de sleuteldrager(s), te weten naam, e-mail en telefoonnummer, wordt alleen verwerkt voor het uitvoeren van de overeenkomst. Epiloque dient na overlijden van de gebruiker contact met de sleuteldrager(s) op te nemen. De persoonsgegevens worden niet voor commerciele doeleinden verwerkt en de sleuteldrager ontvangt uitsluitend e-mailberichten van Epiloque die informatie terzake. het sleuteldragerschap bevatten.

Recht op inzage, correctie en verzet
De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van uzelf door ons worden verwerkt. Voor het verstrekken van deze opgave kunnen wij een vergoeding in rekening brengen van € 4,50. Daarbij dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Verder heeft u altijd het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op commerciële informatie over onze producten en diensten. U kunt dit via een email naar info@epiloque.nl kenbaar maken.

Uitwisseling persoonsgegevens
Epiloque verstrekt jouw persoonsgegevens aan niemand anders. Uitsluitend Epiloque verwerkt jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

Je bezoek aan deze site en cookies
Epiloque verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. De laatste en voorlaatste IP-adressen van computers waarmee deze website wordt bezocht, worden wel verzameld. Deze worden gebruikt voor statistische doeleinden.

Bij het raadplegen van deze website worden op je computer cookies (kleine tekstbestandjes) geplaatst. Cookies vergemakkelijken de navigatie op deze website en zijn nodig voor het technisch functioneren van de zoekfunctie. Wij gebruiken cookies verder om informatie te verzamelen over je gebruik van deze website (bezochte pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke), om te weten vanaf welke website van een derde je op onze website bent terechtgekomen en voor het optimaliseren van ons advertentiebeleid. Door middel van een cookie kunnen wij je gerichtere informatie op onze website en op websites van derden laten zien en voor jou niet relevante informatie weg laten. Wij verzamelen hiermee verder geen persoonlijke informatie over je.

Je kunt cookies via jouw internetbrowser handmatig verwijderen of automatisch laten verwijderen bij beëindiging van een internetsessie. Je kunt jouw internetbrowser ook zo instellen dat je een bericht krijgt als een cookie wordt geplaatst. En je kunt jouw browser zo instellen dat cookies niet geplaatst kunnen worden. Je kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van deze website gebruik maken.

Epiloque heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren je om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat je je persoonsgegevens aan Epiloque verstrekt.